คือ การจัดทำเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และสภาพร่างกาย และจิตใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Web Accessibility เป็นเว็บที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่มคนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้.

อ่านต่อ

การขอทราบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

(อ่านรายละเอียด…)

ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(อ่านรายละเอียด…)

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

(อ่านรายละเอียด…)

แบบฟอร์มต่างๆ

(อ่านรายละเอียด…)

การมอบอำนาจ

(อ่านรายละเอียด…)

การอายัดที่ดิน

(อ่านรายละเอียด…)

การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน

(อ่านรายละเอียด…)

ค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร

(อ่านรายละเอียด…)

ขั้นตอนการจดทะเบียน

(อ่านรายละเอียด…)

ประเภทการจดทะเบียน

(อ่านรายละเอียด…)